Ruszamy z kursem żeglarskim

Ruszamy z kursem żeglarskim

Począwszy od 6 czerwca rozpoczynamy nasz doroczny, wiosenny kurs na stopień żeglarza jachtowego, zachowując wszystkie obostrzenia i zalecenia oraz zakładając e-learningowe szkolenie teoretyczne. Kurs odbędzie się w trybie weekendowym ( sobota i niedziela) i zakończy się państwowym egzaminem planowanym na pierwsza połowę lipca. Wszystkich zainteresowanych, także tych którzy wcześniej zgłosili chęć uczestnictwa w kursie prosimy o potwierdzenie chęci udziału poprzez uiszczenie do dnia 1 czerwca opłaty za kurs oraz przesłanie na adres biuro@tbgozz.eu swoich danych kontaktowych ( nr telefonu oraz maila) Dodatkowe informacje i szczegóły od numerem 504121218 oraz biuro@tbgozz.eu

Sezon 2020 na Jeziorem Tarnobrzeskim – Komunikat

W nawiązaniu do informacji dotyczącej warunków funkcjonowania żeglarzy na Jeziorze Tarnobrzeskim w sezonie nawigacyjnym 2020 dodatkowo informujemy, że ostateczne wytyczne w zakresie korzystania z infrastruktury brzegowej jak i samego akwenu zostaną w najbliższym czasie doprecyzowane przez upoważnione do tego organy.. Do tego czasu zalecamy wstrzymanie się z wodowaniem sprzętu oraz organizacją pływań. Ponadto informujemy, że jedyną intencją Związku jest tworzenie we współpracy z administracją samorządową oraz PZŻ optymalnych warunków do uprawiania sportu oraz upowszechniania żeglarskiej rekreacji na centralnym akwenie naszej działalności. Za ZarządTadeusz GospodarczykPrezes TOZŻ

Jezioro Tarnobrzeskie – informacja o sezonie 2020

Jezioro Tarnobrzeskie – informacja o sezonie 2020

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych przy ul Żeglarskie i Plażowej informujemy, że ruch na tych ulicach będzie ograniczany i okresowo zakazany. Zakazy te dotyczyć będą także plaży. Ruch jednostek na wodzie będzie jednak możliwy, tak samo działać będzie port JK Kotwica, Marina i inne atrakcje jeziora, tj. wake park, baza nurkowa LOK czy tyrolka. Informację o możliwości i czasie wodowania można zasięgać bezpośrednio u bosmana pod numerem tel. 882450991 Jednocześnie informujemy, że od 1 czerwca nad bezpieczeństwem ruchu na wodzie czuwać będzie WOPR i Policja. Z żeglarskim pozdrowieniem Zarząd TOZŻ

Weekendowy kurs żeglarski – informacja

Weekendowy kurs żeglarski – informacja

Wszystkich zainteresowanych realizacją naszego kursu informujemy, iż w dalszym ciągu, na mocy obowiązujących obostrzeń, nie możemy rozpocząć zaplanowanych zajęć. W chwili zniesienia zakazu organizacji szkoleń oraz prowadzenia egzaminów, niezwłocznie przystąpimy do realizacji w trybie i rygorach uwzglęniających wszystkie reżimy sanitarne. O podjętych decyzjach będziemy informować na bieżąco. Zarząd TOZŻ