Sejmik sprawozdawczo-wyborczy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2021 o godzinie 18.00 odbędzie się Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Delegaci obradować będą w sali konferencyjnej Mariny Tarnobrzeg wg. następującego porządku: Porządek obrad zebrania sprawozdawczo – wyborczego Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 16.08.2021r. Marina Tarnobrzeg, godz. 18.00. .Otwarcie Zebrania  Przywołanie pamięci zmarłych żeglarzy.  Wybór Przewodniczącego obrad.  Wybór Protokolanta.  Zatwierdzenie porządku obrad. Wybór komisji: – mandatowej – skrutacyjnej – 2 osoby – uchwał i wniosków –  1 osoby  Sprawozdanie z działalności Tbg OZŻ za okres czteroletniej kadencji.  Sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej.  Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej – stwierdzenie   prawomocności obrad.  Dyskusja.  Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.  Zgłaszanie […]