Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski informuje, że w zakresie organizacji kursów na stopień Nauczyciela Żeglowania oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ,  nie podjął i nie zamierza podejmować współpracy z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym organizującym w jego imieniu bądź we współpracy  w/w kursy.

Tym samym występujące w sieci informacje o rzekomej
współpracy Okręgu z Akademią Nautica mają charakter nadużycia i są całkowicie sprzeczne
z ideą funkcjonowania TOZŻ jako członka Polskiego Związku Żeglarskiego.

Ponadto informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz w trosce o dobre imię TOZŻ, wystąpiliśmy do Komisji Szkolenia PZŻ z wnioskiem o anulowanie zgłoszonego przez nas kursu nr 09/NŻ/2020.

Tadeusz Gospodarczyk

Prezes TOZZ