W dniu dzisiejszym odbyl się w tarnobrzeskiej Marinie Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy naszego Związku, który wybrał władze na kadencję 2021-2025.Zarząd TOZŻ ukonstytuował się w następującym składzie:

Tadeusz Gospodarczyk – Prezes
Andrzej Szyliński – Skarbnik
Janusz Bobula – Sekretarz
Komisja Rewizyjna
Mariusz Wiącek – Przewodniczący
Paweł Krawiec – Z-ca Przewodniczącego
Bolesław Wojtas – Członek
Nowym władzom życzymy dobrych wiatrów i wytrwałości w realizacji zalożonych celów!