Organizacyjne

Skład Zarządu Tarnobrzeskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego

Tadeusz Gospodarczyk – prezes
Janusz Bobula – sekretarz
Andrzej Szyliński – skarbnik


KOMISJA REWIZYJNA

Mariusz Wiącek – przewodniczący
Paweł Krawiec – z-ca przewodniczącego
Bolesław Wojtas – członek

Najwyższe odznaczenie Związkowe

Odznaka „Zasłużony dla Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego” to najwyższe odznaczenie Związkowe nadawane osobom fizycznym i prawnym za szczególny wkład w rozwój i upowszechnianie żeglarstwa.

● Lista osób odznaczonych – otwórz dokument
button icon Lista odznaczonych

● Regulamin odznaki – otwórz dokument

● Wniosek o nadanie odznaki – pobierz dokument

Dokumenty okręgowe

● Statut TOZŻ – otwórz dokument
button icon Statut TOZŻ 22.04.2018 r.

● Regulamin sejmiku – otwórz dokument

● Regulamin pracy zarządu – otwórz dokument

Partnerzy TOZŻ