Kurs Nauczyciela odwołany

W nawiązaniu do dzisiejszego oświadczenia informujemy, że planowany na lipiec kurs Nauczyciela Żeglowania, zgłoszony pod numerem 09/NŻ/2020 został z przyczyn organizacyjnych odwołany. Tym samym decyzją Komisji Szkolenia PZŻ nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Za utrudnienia przepraszamy! Lista planowanych i zgłoszonych kursów, w których można wziąć udział znajduje się na stronie PZŻ Zarząd Tarnobrzeskiego OZŻ

Oświadczenie

Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski informuje, że w zakresie organizacji kursów na stopień Nauczyciela Żeglowania oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ,  nie podjął i nie zamierza podejmować współpracy z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym organizującym w jego imieniu bądź we współpracy  w/w kursy. Tym samym występujące w sieci informacje o rzekomej współpracy Okręgu z Akademią Nautica mają charakter nadużycia i są całkowicie sprzeczne z ideą funkcjonowania TOZŻ jako członka Polskiego Związku Żeglarskiego. Ponadto informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz w trosce o dobre imię TOZŻ, wystąpiliśmy do Komisji Szkolenia PZŻ z wnioskiem o anulowanie zgłoszonego przez nas kursu nr 09/NŻ/2020. Tadeusz Gospodarczyk Prezes TOZZ

Odwołany kurs żeglarski

Z przykrością informujemy, że planowany na czerwiec weekendowy kurs żeglarski, z przyczyn od nas niezależnych nie odbędzie się. Nie odbędą się też inne, planowane w tym sezonie w zorganizowanej formule szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. Osobom zainteresowanym zdobyciem uprawnień polecamy kursy organizowane przez kluby zrzeszone w TOZŻ, tj. Jacht Klub Nisko ( Zalew Podwolina) oraz Klub Żeglarski Orkan Mielec (Zalew w Otałęży). Istnieje także możliwość indywidualnej nauki żeglowania zakończonej egzaminem. Szczegóły do ustalenia z okręgową kadrą instruktorską. Za wszystkie niedogodności związane ze skutecznym zaplanowaniem tegorocznego sezonu szkoleniowego serdecznie przepraszamy. Zarząd TOZŻ