Kurs Nauczyciela odwołany

W nawiązaniu do dzisiejszego oświadczenia informujemy, że planowany na lipiec kurs Nauczyciela Żeglowania, zgłoszony pod numerem 09/NŻ/2020 został z przyczyn organizacyjnych odwołany. Tym samym decyzją Komisji Szkolenia PZŻ nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Za utrudnienia przepraszamy! Lista planowanych i zgłoszonych kursów, w których można wziąć udział znajduje się na stronie PZŻ Zarząd Tarnobrzeskiego OZŻ

Oświadczenie

Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski informuje, że w zakresie organizacji kursów na stopień Nauczyciela Żeglowania oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ,  nie podjął i nie zamierza podejmować współpracy z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym organizującym w jego imieniu bądź we współpracy  w/w kursy. Tym samym występujące w sieci informacje o rzekomej współpracy Okręgu z Akademią Nautica mają charakter nadużycia i są całkowicie sprzeczne z ideą funkcjonowania TOZŻ jako członka Polskiego Związku Żeglarskiego. Ponadto informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz w trosce o dobre imię TOZŻ, wystąpiliśmy do Komisji Szkolenia PZŻ z wnioskiem o anulowanie zgłoszonego przez nas kursu nr 09/NŻ/2020. Tadeusz Gospodarczyk Prezes TOZZ